Communication consultancy - Viestintäkonsultointi

How can you get the best results from your multinational team? How can you avoid loosing employees who return from overseas assignment? How can you develop your business to improve your chances of international success?

Miten saat parhaat tulokset monikansalliselta tiimiltäsi? Miten voit välttää menettämättä työntekijöitä, jotka palaavat ulkomaan tehtävistä? Miten voit kehittää yritystäsi parantamaan mahdollisuuksia kansainväliseen menestykseen?

As an intercultural communications expert

  • Intercultural communication
  • Repatriation training
  • International business development

As an intercultural communications expert, I can help you to discover the answers to the critical communication issues when operating in multinational and multicultural teams.

I can help you choose the right means of communication in different kinds of multicultural situations. That includes training you to use English more effectively in meetings and negotiations and helping you select the most appropriate language to meet your aims.

Your training can include both face-to-face and online sessions.

For prices or more information please contact me by email using the form on the Yhteystiedot page.

Kulttuurienvälisen viestinnän asiantuntija

  • Kulttuurienvälinen viestintä
  • Paluumatka koulutukseen
  • Kansainvälinen liiketoiminnan kehitys

Kulttuurienvälisen viestinnän asiantuntijana voin auttaa sinua löytämään vastauksia erilaisiin kommunikaatiotilanteisiin, kun toimitaan monikansallisessa ja -kulttuurisissa tiimeissä.

Voin auttaa sinua valitsemaan toimivat viestintätavat erilaisiin monikulttuurisiin tilanteisiin. Opetan siis sinua käyttämään englannin kieltä aiempaa tehokkaammin neuvotteluissa ja tapaamisissa, sekä autan valitsemaan tavoitteitasi parhaiten vastaavan puhetavan.

Harjoittelusi voi sisältää sekä kasvokkaisia että internetvälitteisiä tapaamisia.

Halutessasi lisätietoja ja / tai hintatarjousta ota yhteyttä sähköpostitse täyttämällä Yhteystiedot -sivulta löytyvä lomake.